Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos